Søker. Vennligst vent...
Skjul søkefelt KULTUR SKADEGJØRER PREPARAT
Crop icon
Pest icon
Preparation icon
Vis søkefelt
Fritekstsøk Kun nytteorganismer Kun hobbypreparat

Apron XL

Etikett-ikon Etikett
Type Beisemiddel sopp
Status Godkjent
Reg. nr. 2021.18
Dato sak behandlet 2021-03-22
Merknad Beisede frø med Apron XL vil bare være tillatt brukt i veksthus fra 1. juni 2021. Apron XL med registreringsnummer 2007.127.14 kan importeres, selges, lagres og brukes frem til og med 31. mai 2021.
Avg.kl. 2
Virksomt stoff Metalaksyl-M: 339.0 g/L
Formulering Emulsjon til beising
Normert arealdose (NAD) 25.0 mL/da
Hobbypreparat Nei
Klar til bruk Nei
Tillatt i økologisk landbruk Nei
Merknader ifbm. økologisk landbruk
Faremerking * Helseskadelig
* Farlig ved svelging.
* Kan forårsake grunnvannsforurensning.
* Skadelig for vannlevende organismer.
* Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
Importør SYNGENTA NORDICS AS NUF
© 2021 NIBIO | Redaktør: Anette Sundbye. Programmering: Tor-Einar Skog | I henhold til forskrift om plantevernmidler er det alltid gjeldende etikett på det aktuelle plantevernmiddel som gir korrekt informasjon. Verken Mattilsynet eller NIBIO Divisjon plantehelse har økonomisk ansvar ved tap som måtte oppstå ved bruk av denne tjenesten. Siste oppdatering av Plantevernguiden: Desember 2020
Lukk
Vår nettside bruker cookies for å håndtere brukerstatistikk. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette, eller finn ut hvordan du kan håndtere cookies på dine enheter.